[1]
Lucassen, T. et al. 2012. Readability of Wikipedia. First Monday. (Aug. 2012). DOI:https://doi.org/10.5210/fm.v0i0.3916.