Rimmer, M., & Stinson, G. (2005). Book Reviews. First Monday, 10(12). https://doi.org/10.5210/fm.v10i12.1304