Valauskas, E. J. (1998). FM Interviews: Noel Godin. First Monday, 3(6). https://doi.org/10.5210/fm.v3i6.602