Baumer, E. P., Ames, M. G., Burrell, J., Brubaker, J. R., & Dourish, P. (2015). Why study technology non-use?. First Monday, 20(11). https://doi.org/10.5210/fm.v20i11.6310