Uppala, Vishal, Prashant Palvia, and Kalyani Ankem. 2023. “Anatomy of Twitter Followership”. First Monday 28 (3). https://doi.org/10.5210/fm.v28i3.12825.