Rimmer, Matthew, and Greg Stinson. 2005. “Book Reviews”. First Monday 10 (12). https://doi.org/10.5210/fm.v10i12.1304.