Valauskas, Edward J. 1998. “FM Interviews: Noel Godin”. First Monday 3 (6). https://doi.org/10.5210/fm.v3i6.602.