Raymond, E. S. (1998) “Homesteading the Noosphere”, First Monday, 3(10). doi: 10.5210/fm.v3i10.621.