Stevens, H. (2019) “Open data, closed government: Unpacking data.gov.sg”, First Monday, 24(4). doi: 10.5210/fm.v24i4.9851.