Baumer, E. P., M. G. Ames, J. Burrell, J. R. Brubaker, and P. Dourish. “Why Study Technology Non-Use?”. First Monday, vol. 20, no. 11, Nov. 2015, doi:10.5210/fm.v20i11.6310.